Kiva en sponsoring

Kiva en sponsoring

Samen sta je sterk. KIVA ervaart dit dagelijks in de samenwerking met opdrachtgevers, klanten en partners. Naast het sterk staan in de logistieke wereld, maakt KIVA zich graag sterk voor sociale projecten die bijdragen aan een gezonde, evenwichtige en gelijkwaardige maatschappij. Elk jaar maakt KIVA sponsorgelden vrij voor bijvoorbeeld lokale initiatieven, een sportvereniging, of een stichting die vanuit dat oogpunt bijdraagt aan een sterkere samenleving.